ksistem.com


K SISTEM YAZILIM LTD.
Ana sayfa    |   Download   |   Bize yazın   |   Yardım
Barbaros hayrettin paş. bul. Okurlar sok. No:3/2 09400 KUSADASI
Tel:(256) 613 2797 Fax: (256) 613 2312
 
Yenilikler ve güncellemeler
Bu sayfada K Sistem Yazılım Ltd.  ürünleri ile ilgili yapılan yenilikler, versiyonlar arasındaki farklar listelenmektedir.
 • K.Biz
  Versiyon 7.50
  • Ana giriş ekranında hatırlatma seçeneği konuldu. Herhangi bir şirkete giriş sırasında girdiğiniz kullanıcı ve şifresini isterseniz sistemin hatırlamasını ve her girişte otomatik girmesini sağlayabilirsiniz.
  • Stok ve Cari seç ekranlarında son açılan stok ve cari kod ve isimleri gösteriliyor bu sayede, yeni kod açarken son kod neydi? diye aramanıza gerek kalmayacak :-)
  • Fatura filtreleme ekranına tutar seçeneği de kondu, bu sayede istenen bir tutar aralığındaki faturaları filtreleyebilirsiniz.
  • Cari işlemler kısmında hareketle ilgili vade tarihi de gösteriliyor.
  • Stok hızlı fiyat değişikliği kısmında, iki fiyat yerine seçtiğiniz üç fiyatı değiştirebilme özelliği konuldu.
  • Şirket nbilgilerine  girişlerde ipucu ekranı getirildi. Bu sayede program konusunda pek bilinmiyen özellikler bu ekranda anlatılacak. Ayrıca buradan program konusunda sormak istediğiniz sorularınızı da bizlere ulaştırabilirsiniz.
  • Vadeli faturalar ve Çek senet bordrolarının hatırlatıcı ile entegrasyonu sağlandı. Bu sayede vadesi gelen faturalar istenen gün önce hatırlatıcı ile size hatırlatılıyor. Aynı şekilde kesilen çek/senetler de hatırlatıcı ile gününde veya istenen gün kadar önce size hatırlatılıyor. Faturaları aktive etmek için, modul bağlantı kodları menüsünde, istediğiniz belge tipini seçerek, parametre adı:HVT ve değer olarak 1 girin. Girdiğiniz belgenin vade tarihi geldiğinde şirkete giriş sırasında hatırlatıcı ile uyarılacaksınız. Aynı şekilde Çekler için; Modul olarak CS, fclass olarak A; parametre adı olarak HVT ve değer olarak 1 girin, müşteri çekleri gününde hatırlatılsın. Aynı şekilde HGO parametresi ise kaç gün önce hatırlatılacağını belirler.
  • POS 6505 sistemler ile entegre çalışırken verilen fişlerde EMEKLİ/ÇALIŞAN ayrımı yapmak için  özellikler eklendi.
  • Faturaları taksitlendirme özelliği getirildi. Artık kesilen fatura sonucu, istenirse SLIP kasasına veya çek/senet olarak taksitlendirme yapılabiliyor. Fatura kapat tuşu ile, kullanıcı isterse SLIP kasası veya Çek ile veya da Senet ile kapatma yapabilir.
  • Yeni sayım modülü eklendi. Yeni sayım modülü aynı formatta data okuyor fakat sayımları veritabanına yazıyor ve bu sayede daha kolay işlem yapılabiliyor. Ayrıca sayım yapılmamış ürünleri gösteriyor ve sayılmamış ürünlerin stoklarını tek tuşla sıfırlamak mümkün.
  • Çek senetlere bordro filtreli çek senet raporları eklendi. Aylık veya haftalık toplamlarla raporlama daha genişletildi.
  • Stok kart ve işlemler kısmı ile, CAri kart ve işlemler kısmına İnceleme sekmeleri de konuldu, seçilen kart ile ilgili bazı önemli bilgiler burada veriliyor.
  • Ve daha bir çok  alt yapısal iyileştirmeler...
  Versiyon 7.09
  • InterPOS kasalar için ek modül oluşturuldu. MPOS2001 kasalara stok ve cari bilgileri gönderilebilinir ve yapılan satışlar sisteme geri alınabilinir.
  • Hatırlatıcı ekranı açılışta da otomatik gelecek şekilde düzenlendi.
   Giriş yaptığınız şirkette hatırlatıcıya o gün için yapılan kayıtlar varsa otomatik olarak listeye alınıyor.
  • Stok,Cari ve Kasa modülünde, bir kart seçilirse, alt taraftaki hareketler, ilk hareket gözükecek şekilde listeleniyordu, şu an son hareketler görülecek şekilde yeniden konumlandırılıyor.
  • Log tutabilme özelliği eklendi. K.biz dizinindeki nasıl_log.txt dosyasını okuyunuz. Kesilen fatura vb evraklar ile ilgili bir değişiklik yapıldığında sistem aktive edilirse log tutulabiliyor ve bu sayede evraklar ne zaman değiştirilmiş veya silinmiş görülebiliyor.
  Versiyon 7.07
  • Hızlı plasiyer takip modülü eklendi. Bu modul ile, fırın gibi, seri olarak  ürün tedariki yapan işletmelerde irsaliye / fatura / stok takip işlemleri çok kolaylaştırılıyor. Her plasiyerin takip ettiği müşterilere her ürün için verilen fiyatlar tanımlanıyor ve bu tanımlanan şablon fiyatlar kullanılarak, açılan sevkiyat formundan, ilgili müşterilere sevk edilen ürünler ve alınan iadeler ile alınan nakitler tek tabloda girilerek, ilgili müşterilere fatura/irsaliye takip işlemi kolaylaştırılıyor.
  • OL7000 modülü ile ilgili iyileştirmeler yapıldı.
  • Üretim modülünde, verimliliği ölçebilmek için,  üretim emirlerine, formul değerleri yanısıra, gerçek sarf ,fire ve masraf değerlerinin girilebilineceği yeni ekranlar eklendi. Bu sayede işletme, üretim reçetelerinde belirlediği formüller doğrultusunda, üretim yaptığında, isterse, reçetede verilen formul miktarları değil, serbest olarak girebileceği, sarf/fire miktarlarını kullanabilir. Örneğin, 100 kg un dan 200 ekmek çıkarırken, yine 100 kg dan 190 ekmek çıkardığını veya 120 kg dan 200 ekmek çıkardığını veya da 120 kg undan 205 ekmek çıkardığını girerek, asıl verilen reçete ile verimlilik ölçülebilir. Farkıl üretim emirleri ve farklı müşteriler için yapılan üretim neticesi, ne kadar verimli çalışılmış, yeni eklentiler ile belirlenebilmektedir.
  Versiyon 7.04
  • Fatura vb belgeleri başka şirketlere aktarmak için yeni modül eklendi. Bir şirketteki belgeleri stok ve cari kartları diğer şirkette de açılmış olması kaydıyla, tek tuş ile istenen belgeler diğer şirkete aktarılabilinir.
  • Değişik modüllerde alt yapısal, değişiklikler yapıldı. Daha kapsamlı bir sayım ve depo kontrol modülü, versiyon 7.05 de  eklenecek.

  Versiyon 7.03
  • p_iniprm.ini dosyasına konulan bazı ek parametrelerle istenen belge girilirken stok kartlarındaki fiyatlar da anında değiştirilebiliyor ve bu değişiklik ile ilgili etiket vb basmak gerektiğinde etiket basılabiliyor.
   [ISH32FT.ISX]
   ..
   ;alış faturası sırasında stok kartlarınındaki fiyatları da  değiştirebileceğiniz ekran getirmek için 1, yoksa 0
   ;bu modu çalıştır[0,1]
   HFD_EDIT=1
   ;hangi belgelerde bu işlem yapılacak, belge türü ve tipi
   ;sadece fatura alışlarda gelsin
   HFD_FCLASS=A
   HFD_FTYPE=A
   ;mode 0 ->bir şey yapma, 1-> fiyat değiştiyse pencere getir, 2-> her zaman getir
   HFD_PMODE=1
   ;Fiyat karşılaştırması hangi fiyatla yapılacak.
   HFD_AFNO=0

   Burada yapılan ayarlarla, sistem yeni belge girilirken, ilgili koşullar gereçekleştiği zaman stok fiyatları kartı açılır ve gereken fiyatlar değiştirilir ve istenirse, yeni oluşturulan *.HFD dosyasına kartlar atılır ki bu sayede daha sonra  etiket basılabilsin.
   HFD_EDIT 0 veya 1 olmasına göre bu sistemi devreye sokar veya devreden çıkarır.
   HFD_FCLASS ve HFD_FTYPE bu sistemin hangi belge girişinde yapılacağını ifade eder. HFD_FCLASS belge türünü, diğeri ise belge tipini ifade eder.
   HFD_PMODE, 0 ise hiç bir işlem yapılmayacak, 1 ise fiyat değişti ise bu sistem devreye girecek,2 ise her zaman girişte fiyat penceresi devreye girecek demektir.
   HFD_AFNO, fiyat karşılaştırması yapılacağı zaman, belgede girilen fiyat, stok kartındaki kaçıncı fiyatla karşılaştırılacak onu ifade eder. 0 rakamı birinci fiyatı ifade eder.
  Versiyon 7.02
  • Fatura vb belge girişine H.T. tuşu eklendi. Bu ekran, belge ile ilişkilendirilebilecek ve maximum 999 satırdan oluşabilecek ek işlem satırları girmek için tasarlanmıştır ve stok kodu, adı ve altı rakam girebileceğimiz ek alanlardan oluşur. Rakam alanlarının son iki alandan biri, birim fiyatı, sonuncusu da   miktara karşılık gelir. Diğer dört alan ise kullanıcı tarafında değişik amamçlar için kullanılabilir ve burada girilen bilgiler, stok miktarı hesaplamada formülize edilerek kullanılabilinir. Örneğin, tomruk satışı yapan bir müşteri düşünelim. Genelde bu tür işletmelerde, her bir satılan tomruğun çapı ve uzunluğu ölçülerek bir tablo halinde miktarlar m3 cinsinden hesaplanır ve öyle fatura edilir. K.biz dizinindeki, p_iniprm.ini dosyasında yapacağımız bazı ayarlamalarla, bu ekranı tomrukların stok kodunu, çapını ve uzunluğunu girebileceğimiz bir tablo haline dönüştürebilir ve buradan da miktar hesabu yaptırabiliriz. Bu dosyadaki satırları inceleyelim:

   [ISH32FT.ISX]
   ..
   HT_TITLE=Tomruk Kutür hesabı
   HT_HEADER=Kod|Ad|Kutür|Uzunluk|Adet|-|B.Fiyat|Miktar
   HT_A1U=-3
   HT_A2U=-3
   HT_A3U=-3
   HT_A4U=-3
   HT_A5U=2
   HT_A6U=3
   HT_FORMUL=((A1/2.0)*(A1/2.0)*3.1415*A2*A3)/1000000.0
   HT_AUTOVAL=0
   HT_KUMULEHAR=1

   HT_TITLE tablonun başlığıdır.
   HT_HEADER tablonun kolon başlıklarının ne ifade ettiğidir.
   HT_A?U her bir extra rakam kolonunun rakam hassasiyeti ne olacak?
   HT_FORMUL miktar hesaplamada hangi formul kollanacak? A1,A2,A3,A4 girilen extra rakam kolonlarıdır ve verilen formulle miktar hesaplanacaktır.
   HT_KUMULEHAR birden fazla girilen aynı stok kodlu satırların toplanıp tek bir satır olarak belgeye aktarılması isteniyorsa 1, istenmiyorsa 0 girilir.
  • Bazı ek raporlar eklendi, bazı üretim ile ilgili raporlarda değişiklik yapılarak dövizli rapaor alınması sağlandı.
  Versiyon 7.00
  • Genel devir ve YTL ile ilgili işlemler konuldu.
   Devir işlemi ve YTL işlemi için lütfen 7.00 versiyon yükledikten sonra devirytl.zip dosyasını indirip k.biz dizini içine açınız ve dizin içindeki nasıl_devir.txt ve nasıl_ytl.txt dosyalarını okuyunuz.
  Versiyon  6.93
  • Çek/senet kartlarının görülebileceği bir ekran eklendi.
  • Fatura vb. girilirken her satırda extra 4 yeni alan daha girilebilecek ekran eklendi. Bu sayede fatura vb. girilen belgelerdeki stok hareketleri ile ilgili 4 farklı değer de tutulabilinir.  Bu değerlerin isimleri p_iniprm.ini dosyasında tanımlanarak isteğe göre konfigure edilebilinir.
  • Online POS ve fatura vb giriş ekranlarına F1 tuşu eklendi. Bu tuş ile o an faturada seçili cari hareketleri ve bakiyeleri yeni bir ekranda gösteriliyor.
  Versiyon  6.91
  • Müstahsil işlemleri ile ilgili yeni raporlar eklendi.
  • Servis modülündeki raporlama sistemi daha da geliştirildi.
  • Profilo OL7000 yazarkasalarla direk entegrasyon sağlandı. Artık hiç bir ara programa gerek kalmadan, yazarkasaya, ürün bilgileri gönderilebilinir ve yapılan satışlar okunabilinir. PLU tuşları ataması da direk yapılabilinir.
  • Muhasebe devir işlemleri konuldu. Bu sayede kapanış fişi otomatik oluşturulabilinir, ve yeni şirket açıldığında kapanış fişi yeni şirkete aktarılabilinir.
  • Muhasebe fişlerinde Kaydet/yükle seçeneği konuldu. Herhangi bir fiş seçilip istenen bir dosyaya kaydedilebilinir ve daha sonra tekrar yüklenebilir.
  • Muhasebe fişleri kısmına, fiş işlemlerini ters çevirme seçeneği konuldu. İstenen fişler seçilip o fiş işlemlerinde borç hanesindeki değerler alacağa, alacak hanesindeki değerler borç hanesine otomatik atılarak fiş yeniden düzenlenebiliyor.
  • Muhasebe hesaplarında toplu hesap aktarma konuldu. İstenen hesaplara ait bakiye değerler, girilen bir karşı hesaba otomatik olarak kapatılabiliyor.
  Versiyon  6.90
  • Servis modülünde, müşteri telefon görüşmelerinin ve şikayetlerinin kaydedilip takip edilebildiği ve raporlanabildiği ek özellikler eklendi. Özellikle servis ve bayi ağı kanalı ile müşteri yönetimi yapacak veya yapan işletmeler için çok esnek ve uyarlanabilir bir yapı.
  • Hal otomasyon özellikleri eklendi. Hal'lerdeki işletmelerin, müstahsil ve tüccar ile ilişkilerini, fatura, müstahsil makbuzu ve cari hesaplar ile ilgili uygulamalar v6.90 da parameterik olarak mevcut.
  • Mutabakat mektubu özelliği de eklendi. Belirlenen bir şablon kullanılarak, istenen cari hesaplara istenen para birimleri üzerinden cari borç/alacaklarını da gösteren mutabakat mektubu otomatik olarak hazırlatılabilinir.
  • Satış temsilcisi modülünde Fatura,Kasa tahsilatı yanında, Çek girişinden de satış temsilcisine komisyon ayrılıbiliniyor ve bu değerler raporlanabiliyor. Artık bir satış temsilcisi, Satış faturalarından,Kasa tahsilatlarından veya Çek giriş tahsilatından komisyon alınabilinir.
  • Artık programda aldığınız raporları email olarak istediğiniz adrese gönderebilirsiniz. Bunun için MAPI uyumlu bir email programı sisteminizde yüklü olmalıdır. Aldığınız raporda, sağ tuşa bastığınızda email gönderme seçeneği de bulunan ek menü çıkacaktır, buradan seçimi yaparak raporu html formatında email olarak gönderebilirsiniz.
  • Muhasebe raporlarında, muhasebe kart filtresi ekranına, bakiyesi .. TL den büyük olanlar seçeneği de konuldu. Bu seçenek için, öncelikle  bakiye güncelleme ekranındaki  muhasebe işlemleri bakiye güncellemesi yapılmalıdır. Bakiye güncelleme için, Ek  servislerdeki, bakiye güncelleme ekranına giriniz ve Muhasebe işlemlerine (e)vet  diyerek muhasebe kart bakiyelerini güncelletiniz.
  Versiyon  6.80
  • Fatura vb. belge girişine  Hızlı giriş ekranı eklendi. Bu seçenek ile istenen ürünler tek liste halinde ekrana taşınıyor ve bütün listeden miktar hanesine giriş yapılan ürünler belgeye otomatik olarak aktarılıyor. Sipariş alma vb. işlemlerde muadil ürünlerin rahat görülmesi ve müşteriye diğer ürünlerle ilgili daha rahat bilgi verilebilmesi açısından çok kolaylık getirici bir özelliktir. Ayrıca belgede seçili depo ve cari hakkında da bilgi otomatik olarak ekran alt kısmında veriliyor. Cariye o ürün ile ilgili son verilen fiyat ve o depodaki depo toplamları dabu bilgi ekranında bulunuyor.
  • Üretim emri bazlı stok karlılık raporu eklendi. Bu rapor üretim yapan şirketlerin, parti olarak ürettikleri ürünlerin satışı neticesinde, her partideki üretim maliyeti dikkate alınarak, işlenen satış faturalarından yapılan karı göstermektedir. Bunun yapılabilmesi için satış faturası işlenirken, kullanıcının mal detaylarında Ü.E. parti no hanesine, ürünün üretim emri parti numarasını girmesi gerekir.
  • Çek/senet kısmına vade tarihine göre cari hesaba otomatik kur farkı işleme seçeneği eklendi. Bu sayede, alınan çekler, vadesi geldiğindeki kur ne ise buna göre yeniden değerlenerek,ilgili cari hesaba, + ve - muhtelif kur farkı hareketi ile borçlandırma veya alacaklandırma yapılmaktadır.
  • İşyeri/bölge kodu sorulan herhangi bir yerde, seçme ekranına girildiğinde yeni bir işyeri/bölge kodu açılmasını sağlayacak Ekleme butonu kondu.
  • Sayım modülünde değişiklikler yapıldı. Artık yapılan sayım sonucu oluşan stok miktarları, istenirse devir fişi olarak girilebileceği gibi, stok seviye düzeltme işlemi olarak ta kullanılabilinir. Örneğin yeni başlayan veya yıl başında yapılan sayım sonucu oluşan veriler devir fişi olarak işletilerek başlangıç stok seviyesi oluşturulabilinir. Bunun yanısıra herhangi bir zamanda yapılan sayım sonucu, reel durumla farklılık gösterdiği takdirde, fazla veya eksik veren stoklar devir ve sair çıkış fişleri ile yeniden ayarlanmakta, bu sayede stok seviyesi yapılan sayımdaki seviyeye otomatik olarak çekilmektedir.
  Versiyon  6.70
  • Stok satış inceleme raporu eklendi. Gruplandırılmış ürünlerde, hangi ürün ne kadar satılmış toplam ciroya oranı nedir gibi, analiz amaçlı sonuçlar alınabilinir. Ayrıca her grup toplamları da verilmektedir.
  • Stok grup eşlemeli karşılaştırma raporu eklendi. Bu raporun alınabilmesi için, stok kartlarında, o stok kartıyla karşılaştırmak istediğiniz ürünün kodunu extra kod-1 hanesine girilmesi aşağıdaki gibi girilmesi gerekir. Örneğin, bir kartta 060 kodlu bir ürün var ve bu ürünü, 090 kodlu başka bir ürünle karşılaştırmalı listede çıkmasını istiyoruz, bu durumda,060 kodlu kartta grup koduna bir grup kodu girin ve 090 kodlu ürün kartı içindeki extra kod-1 hanesine 060.SF yazın. Bu raporu alırken, girdiğiniz grup kodunu verirseniz, 060 kodlu ürünün satışları ile 090 kodlu ürünün satışlarını yan yana vererek, farklarını listeleyebilirsiniz.
  • Sql raporlarındaki filtre ekranlarında girilen değerler, artık programdan girip çıkınca dahi, en son girilen değer ilgili haneye geliyor. Bu filtrelemelerde kolaylık sağlayacak.
  • Servis modülüne, servis servis  c/h ve servis stok durumunu hızlı ve pratik girebileceğiniz bir yer eklendi ve bu değerlerin filtrelenerek raporlanması sağlandı.
  Versiyon  6.60
  • Servis modülünde düzenlemeler yapıldı. Servis modülü ile, sistemde tanımlı cihazlar serinoları ile birlikte hangi müşteride, hangi ilde ve zaman içerisinde hangi arızalar vermiş bunların takibi yapılabilinir. Öncelikle, servis kod tanımlamaları kısmında cihaz özellik adıları,özellik seçenekleri  ile, problem,servis,departman tipleri gibi bazı ön tanımlamalar yapılmalıdır. Ayrıca servis bayiler cari kodları, kullanılan yedek parçalar stok kodları ve işçilik stok kodları açılmalıdır. Bunu takiben, servis modülünden yeni açılışı yapılan cihaz bilgileri girilir ve cihaz açılış kaydı da yapılarak cihaz kullanıma açılır. Daha sonraları cihazla ilgili arızalar geldikçe arıza hareketleri işlenerek cihaz durumu ile kayıtlar takip edilir. Servis raporlarında ise, hangi cihaz ne zaman açılmış, hangi ilde vb bilgiler listelenebilir. Ayrıca arıza listesi ile hangi arıza türünden ne zaman arıza olmuş, hangi ilde ne kadar hangi arızadan olmuş bunları görmek mümkün.
  • Servis modülü,Açılışı yapılan cihazalar raporu:
   Açılış yapılan cihazlar listelenir, ayrıca hangi ilde ne kadar cihaz var, hangi müşteriye verilmiş listelenir.
  • Servis modülü,Arızalar raporu:
   Açılışı yapılan cihazlardan arıza yapanlar listelenir. Hangi ilde hangi arızalar olmuş, hangi arıza tiplerinden ne kadar olmuş bu raporda görebiliriz.Filtre seçeneği ile hangi ilde hangi arızalar oluşmuş vb analiz sonuşları alınabilinir.
  • Servis modülü,servis stok durumu:
   Servis bayisine yedek parça amaçlı verilen ve geri alınan parçaların takibi ve raporlanması sağlandı.
  Versiyon 6.50
  • Stok grup bazlı toplamlar raporu eklendi.
  • Stok günlük toplamlar raporu eklendi.
  • Belge girişinde girilen fatura ve irsaliyede, o faturada girilen ürünlerin hangi sipariş fişi ile ilişkilendirileceğini ifade eden sipariş fiş no eklendi, bu sayede sipariş karşılama raporları alınabilinir.
  • Hızlı fiyat değişikliği sistemi güncellendi. Artık her yapılan hızlı fiyat değişikliği ayrı bir dosyaya kaydediliyor bu sayede istenen eski fiyat değişikliği dosyalarından da barkod etiket alınabilinir.
  • Sipariş fiyat karşılaştırma raporu eklendi. Alınan veya verilen siparişlere karşılık gelen alış veya satış fatura/irs. leri karşılaştırarak aradaki fiyat farkları gibi bilgileri ve teslim sürelerini veren bir rapordur.Bu rapor alınan veya verilen siparişler fatura veya irsaliyeye dönüştürülerek siliniyorsa bilgi veremez. Girilen siparişlerin  belgesi sistemde tutulmalıdır.
  • Sipariş performans karşılama raporu eklendi.  Müşterilerin verdiği siparişlerin ne dar zaman içerisinde karşılandığını ve  siparişin fatura/irs. dönüştürülmesi ile arada geçen zaman aralığını ve genel sipariş karşılama performansını gösteren bir rapordur. Verilen veya alınan bir sipariş ne kar bir sürede fatura/irs.'ye dönüşmüş ve verilen tarih aralığında kaç adet sipariş tamamlanabilmiş bu rapordan görülebilinir. Bu raporun çalışabilmesi için, fatura/irs. alt detaylar ekranına  sipariş tarihi ve fiş no eklendi. Eğer bir sipariş çoğaltılarak veya fatura/irs. dönüştürülerek işlem yapılırsa fatura/irs.  nin sipariş tarihi ve fiş nosu otomatik atanır. Gerekiyorsa kullanıcı da fatura/irs. alt detaylara girip sipariş tarih ve fiş nosunu değiştirebilir veya güncelleyebilir.
  • Servis modülünde güncellemeler yapıldı. Artık açılışı yapılan bir cihaz için geçirdiği arıza vb tüm bilgiler tutulmaya başlanabilinir.
  Versiyon 6.40
  • Alış/satış siparişlerinde satır mal detayına girildiğinde malın teslim tarihi ve stoktan rezerve edilip edilmeyeceği seçeneği kondu.
  • Fatura/İrsaliye/Sipariş vb belge girişlerinde Belge birleştirme menüsü eklendi. Bu işlem ile istenen belgeler birleştirilerek istenen belge olarak kaydedilebilinir. Bu işlem, fatura birleştirme,irsaliye birleştirme,sipariş birleştireme işlmelerinde kullanılabilinir. Ayrıca birleştirilen belgeler için silme işleni opsiyonel hale getirilerek istenirse birleştirilen belgelerin silinmemesi de sağlanabilmektedir.
  • Muhasebe kur farkı hesaplama işlemlerinde tekrarlanan kur farkı hesaplatma işlemlerindeki aksaklıklar giderildi.
  • Fatura vb belge girişi sırasında mal detaylarında stok hareket extra kod seçmeli olarak gelebilir hale getirildi.
  • Fatura/irsaliye ve siparişlerde otomatik sipariş karşılama menüsü eklendi. Bu işlem ile, örneğin, alış siparişleri gelen alış irsaliye veya faturaları ile eşlenerek karşılanan siparişler belgeden düşülmektedir. Aynı işlem satış içinde yapılabilmektedir.
  • Fatura vb belge girişlerinde F9 tuşu eklendi. Fatura vb belge girişi sırasında herhangi bir sebeple sistemden çıkılırsa(elektrik kesintisi, sistem crash vb.), sistem tekrar açıldığında fatura vb girişine tekrar gelip boş bir belge açın ve F9 tuşuna basın, son işlediğiniz belge tekrar yüklenir kaldığınız yerden devam edersiniz.
  • Fatura vb belge girişlerinde F6 tuşu da eklendi. Belge girişini otomatik olarak barkod moduna alır. Barkod modunda stok kodu girildiğinde miktar 1 kabul edilir ve sistem POS ekranı gibi çalışır. Ayrıca F7 tuşu ile de o fatura kesilirken uygulanacak fiyat no seçilebilinir.
  • Birden fazla satırda serino girişi sırasında karşılaşılan aksaklıklar giderildi. Seri nolar girilebilinir ve ilk 10 serino fatura vb belgelerde hareketli satırda bastırtılabilinir.
  Versiyon 6.30
  • 0 bedelli fatura muhasebeleştirilmesi sağlandı.
  • Filtrelerde kod seçeneklerinin birinci hanesine girilen değer, eğer ikinci haneye birşey girilmez ise, ikinci haneyede otomatik taşınıyor.
  • Çek/senet modülünde portföy no girişi ve değiştirilmesi ile ilgili çıkacak aksaklıkları önlemek için, portföy noları artık sistem tarafından verilecek kullanıcı değiştiremiyecek.
  • Kart seçim ekranlarında hareketler kısmına girildiğinde incele yapılırken çıkan aksaklıklar giderildi.
  • Sipariş karşılama raporu eklendi. Bu raporda herhangi bir stok için ne karar elde var, ne kadar sipariş verilmiş, ne kadar da sipariş alınmış, eksik veya gereken stok varmı bu tür bilgiler görülebilinir.
  • POS satış ekranlarına Kaydet/çağır tuşu konuldu, yapılan bir satış geçici olarak bir dosyaya kaydedilebiliyor, daha sonra o satış tekrar çağrılıp kaldığı yerden devam edebiliyor.
  Versiyon 6.20
  • OL7000 yazarkasa bağlantı modülü eklendi. Bu modül ile Olimpos yazarkasalar ile de haberleşme imkanı vardır. Modül ile OL7000 stok plu dosyası oluşturulabiliyor ve OL7000 de yapılan satışlar sisteme yüklenebiliyor.
  • Stok kartı açarken seçilen kdv dahil/hariç döviz vb bilgiler yeni kart açılacağında aynı şekilde geliyor bu şekilde daha hızlı benzer kartların girilmesi sağlanabilir.
  • Üretim emrinde lot/bin girişi sağlandı.
  • Restoran modülünde yeni bir masa yönetim ekranı oluşturuldu, daha hızlı adisyon kesim ve masa yönetimi sağlanabilmektedir.
 • K.Pdks
  Versiyon 10.00
  • Toplu olarak zaman ayarlaması yapabilme imkanı konuldu. Kullanıcı, istediği personelin giriş/çıkış bilgileri oluştuktan sonra, giriş zamanına ve çıkış zamanına istediği kadar zaman ekleyebilir veya çıkarabilir. Örneğin; istenen bir grup personele, çıkış saatlerini toplu olarak 1 saat ileri atarak fazla mesai yazılabilir.
 • K.Market
  Versiyon 6.20
  • VFD desteği eklendi.
   win.ini dosyası içine ekleyeceğiniz bir satır ile, Müşteri göstergesinde satılan ürünlerin gösterilmesi ve satış sonu toplam tutar vb bilgilerin gösterilmesi sağlandı.
   [ISH32POS.ISX]
   VFDPORT=1
   Buradaki 1 VFD nin com1 e bağlı olduğunu gösterir.
  • Satış sırasında bilinmeyen bir ürün  kodu okunduğunda sistem yeni stok kartı açmak için yeni pencere açma yerine sadece sesli uyarı da verebiliyor.
  • Satış ekranında Kaydet/Çağır tuşu ile istenen belge herhangi bir anda kaydedilip daha sonra tekrar çağrılarak kalınan yerden devam edilebilinir.

  
| Ana sayfa |        | Hakkımızda|        | Copyright |         | Bize yazın |
   
Copyright © 2004 by KSistem Yazılım Ltd.
Ticari uygulamalar,POS ve barkod uygulamaları,Üretim ve e-ticaret uygulamaları, Özel çözümler ve web uygulamları