ksistem.com


K SISTEM YAZILIM LTD.
Ana sayfa    |   Download   |   Bize yazın   |   Yardım
Barbaros hayrettin paş. bul. Okurlar sok. No:3/2 09400 KUSADASI
Tel:(256) 613 2797 Fax: (256) 613 2312
 

K.Etiket v4.00

Kullanım Kılavuzu
1. GENEL
2.İŞLEMLER
2.1. Etiket Oluşturma
2.2. Barkod Ekleme ve Türler
3. MENÜLER
3.1. Dosya
3.2. Düzen
3.3. Araçlar
3.4. Ayarlar
3.5. Yakınlaştır
3.6. Pencere
3.7. Yardım
4. İPUÇLARI
5. SORU VE CEVAPLAR
8. ÖRNEK ÇALIŞMALAR

1. GENEL
K.Etiket programını çalıştırmak için çok özel bir bilgisayara ihtiyacınız bulunmamaktadır. Windows işletim sisteminin çalışabildiği hertürlü bilgisayarda çalıştırılabilir. Bunun için önerilebilecek minimum donanım özellikleri :
386 tabanlı bir bilgisayar
2 Mb RAM bellek
~5 Mb boş hard disk alanı
şeklinde tanımlanabilir. Bunun yanısıra etiket basımı için Windows uyumlu herhangi bir yazıcı da kullanılabilir. Standart sürekli forma etiket basmak için herhangi bir 9-pin yazıcı yeterli olacaktır. Windows uyumlu yazıcılarla istediğiniz boyutlarda ve fontla etiket basabilirsiniz.Programı yüklemek için;

 KEtiket.zip dosyasından programı yükleyebilirsiniz.

2.İŞLEMLER
2.1 Etiket Oluşturma
  K.Etiket ile değişik türlerde etiketler oluşturabilirsiniz. Sağlıklı ve hızlı bir etiket basımı gerçekleştirmek için, öncelikle K.Etiket`e etiket basmak için neler gerektirdiğini iyi anlamak gerekmektedir. Barkod desteği ile etiket basabileceğiniz, öğrenmesi ve kullanması kolay bir program olan K.Etiket üç ana öğeden oluşur ve etiket basımında bu işlemlerin yapılması gerekmektedir.

  • Bilgi Kaynağı (Bilgiler nereden okunacak?)
  • Etiket Düzeni (Etikette ne tür nesneler olacak?)
  • Yazıcı ve Sayfa Düzeni (Hangi yazıcı ve kağıt kullanılarak, ne düzende basılacak?)
  K.Etiket dosyasına Bilgi Kaynağı, Etiket Düzeni ve Sayfa Düzeni gibi verilerin yanısıra diğer programlardan(OLE desteği) eklenen nesneler de saklanır.
  • Bilgi Kaynağı:
Etiket basımına başlamadan önce, etiket basılırken kullanılacak bilgilerin nereden okunacağı belirlenmelidir. K.Etiket  text dosyalarından bilgi okuyabilir. Bilgi dosyasındaki her satır bir kayıt`a karşılık gelir ve her kayıttaki alanlar kullanıcının belirlediği bir seperatorle ayrılmış varsayılır.
Örneğin:
...
XXL100,Beyaz Tshirt,10/09/95,XXL,10.95
XL123,Siyah Tshirt,10/08/95,XL,9.95
...
dosyasında "," seperator olarak kullanılmıştır. Eğer, verileriniz diğer bir formatta ise, günümüzde kullanılan bir çok veritabanı programı import/export özelliği ile verilerinizi text dosyası haline çevirebilir.

Bilgi kaynağını girmek için, Ayarlar/Kaynak Dosya veya tuşunu kullanabilirsiniz. Kaynak dosyanın adını biliyorsanız, Kaynak dosya satırına giriniz veya  Gözat tuşu ile dosyayı seçiniz. Kaynak dosyanın baş kısmında ve sonunda gözardı edilmesi gereken satır varsa (örneğin: dosyanın ilk bir kaç satırı açıklama olabilir..), satır sayılarını giriniz. Dosyadaki satırlarda bulunan alanlar hangi seperatorle ayrılmış ise, Alan ayırıcı hanesine seperatorü giriniz.  Eğer, alanlardan biri o satır için kaç adet etiket basılacağını tanımlıyorsa
Adet alanı: hanesine alan no'sunu giriniz. Tamam tuşuna basıldığında dosya incelenecek ve gerekli bilgiler derlenecektir.
 

  • Etiket Düzeni
Etiket basımında ikinci adım, etiket tasarımıdır. Yeni bir etiket tasarlamak için Dosya Yeni menüsünü kullanabilirsiniz. Eğer daha önce tasarladığınız etiket varsa Dosya Aç menüsü ile etiketi yükleyip etiket üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz.
Etiket üzerine yeni bir nesne eklemek için, Araçlar Çizim veya tuşunu kullanarak Çizim aracını seçin.
Nesnenin etiket üzerinde kaplayacağı alanı  tanımlamak için, Fareyi, sol tuşu tıklanmış olarak, nesnenin üst-sol köşesinden başlayarak sağ-alt köşesine kadar sürükleyin ve sol tuşu bırakın.
Karşınıza nesne detaylarını gireceğiniz bir kart açılacaktır. Nesnenin statik veya değişken oluşuna göre ilgili alanı seçin.
Statik nesne  etiket üzerine yazılacak sabit yazı, boyalı alan gibi nesneleri tanımlar.
Değişken nesne  ise kaynak dosyadan okunacak nesnelerdir.
Bu nesneler her etikette dosyadan okunan değere göre farklı olacaktır.
Sayaç nesnesi de bir bakıma değişken nesnedir, fakat otomatik olarak değiştiğinden statik nesne grubundadır.
Nesne tipini seçtikten sonra renk ve font seçimi yapınız ve Tamam tuşu ile nesneyi aktif etikete ekleyiniz.

Barkod seçeneği etikete, kaynak bilgi dosyasından okunacak alanlar kullanılarak, veya statik bir değer kullanarak barkod eklenmesi içindir. Değişken ise, barkod basımında kullanılacak alan girilir ve barkod türü seçilir. İstenirse basılacak barkod 90 derece döndürülebilir. Desteklenen barkod türleri şunlardır:
EAN13, EAN8, UPC, CODE39, CODE2of 5, CODE2of 5I, CODEABAR ve CODE128.
Yazı seçeneği, etiket üzerine yazı eklemek içindir. Değişken yazılar kaynak dosyadan okunarak yazılır ve sadece Baskı Önizleme ve yazıcı çıktısında görülebilir.
Sayaç seçeneği, Belli bir ilk ve son rakam arasında belli adım ile her etikette değişecek bir rakam oluşturmak için kullanılır.
Boyalı alan seçeneği, belli bir alanı istenen renkte kaplamak için kullanılır.
Daire/Elips seçeneği ile, tanımlanmış dikdörtgen alan içine yerleştirilebilinecek büyüklükte bir daire veya elips oluşturulur.
 

  • Yazıcı ve Sayfa Düzeni
Dosya Yazıcı Ayarları menüsünden yazıcı ayarları yapılır. Burada yazıcı seçimi yapıldıktan sonra Sayfa boyutları ve yazdırma yönü doğru olarak seçilmelidir. K.Etiket burada seçtiğiniz sayfa ve yazıcıyı kullanarak etiketi boyutlandırır.
Dolayısıyla yanlış yazdırma yönü ve sayfa boyutları yanlış etiket basımına yol açacaktır.

Yazıcı ayarlarından sonra ek bir işlem de Sayfa Düzenidir.
Ayarlar Sayfa Düzeni veya tuşunu kullanak sayfa düzenini tanımlayabilirsiniz. Bir sayfada etiketlerin sayfa kenarlarından olan uzaklıkları sayfa kenarları kısmında girilir. Etiket iç kenarları kısmında, bir sayfada kaç adet etiket bulunacağını belirleyen etiket kolon ve sıra sayısı girilir. Verilen bu değerler itibarı ile K.Etiket etiketlerin bir sayfa içinde kapladıkları yeri hesaplar.
Eğer bu etiket sınırları içinde ayrıca nesneleri belli bir yerde sınırlamak istiyorsanız Etiket iç kenarları kısmında A,B,C,D değerlerini giriniz. Bu değerlere göre, iç kenarları gösteren, etiket üzerindeki noktalı çerçeve büyüyecek veya küçülecektir. Bu safhalardan sonra etiketiniz basıma hazırdır.
Dosya Yazdır komutu ile veya tuşu ile etiketi bastırabilir veya
Dosya Baskı Önizleme komutu ile bastırmadan önce etiketlerin sayfada nasıl görüneceğini izleyebilirsiniz.

2.2 Barkod Ekleme ve Türler
Çizim aracı ile barkod nesnesinin etiket üzerinde kaplayacağı alanı belirledikten sonra açılan Nesne kartında, barkod hanesini işaretleyiniz.
Eğer, barkod statik ise barkod hanesine barkodunu basacağınız değeri giriniz ve Tamam tuşu ile nesne ekleyiniz.
Barkod her etikette değişken ise, Değişken hanesini işaretleyip, barkod hanesine alan nosunu girin.
Her iki yöntemde de barkod türü ve döndürme açısını seçerek değişik şekilde barkod bastırabilirsiniz.

Desteklenen barkod türleri ve amaçları:

EAN13, 12 rakamdan oluşan sayısal değerleri kodlamak için kullanılır ve son 13`üncü rakam kontrol rakamıdır ve eğer kaynak dosyadan 12 rakamlı alan okunursa kontrol rakamını K.Etiket hesaplar ve 13`üncü rakam olarak barkoda dahil eder. 13 rakamlı bir alan okunması halinde rakamlar olduğu gibi barkod olarak yazılır. Eğer alanda rakamlar dışında başka bir karakter varsa hiç bir şey basılmaz.

EAN8 de EAN13'e  benzer. Tek fark burada 12 rakam yerine 7 asıl rakam ve bir kontrol rakamı sözkonusudur. 7 rakam alandan okunursa kontrol rakamı hesaplanır ve son rakam olarak barkoda dahil edilir. Eğer 8 rakam okunursa değerler doğrudan barkod olarak yazılır.

UPC, 11 rakam + 1 konrol rakamı olmak üzere toplam 12 rakamdan oluşur. 12 rakamlı alan okunursa doğrudan yazılır eğer 11 rakam okunursa son kontrol rakamı hesaplanır ve barkod basılır.

CODE39 alfanümerik karakter basmak için kullanılabilir. Herhangi bir uzunluk sınırı yoktur. Her karakter çok geniş yer kapladığından küçük boyutlarda barkod basmak için uygun olmayabilir.

CODE2of5 sadece rakam basmak için kullanılır, herhangi bir uzunluk sınırı da yoktur.

CODE2of5I de CODE2of5 gibidir. Barkod basım düzeni değişiktir. Herhangi bir uzunluk sınırlaması yoktur. Fakat rakam sayısının çift basamaklı bir sayı olması gerekir. Örneğin:

"1234" veya "123456" için barkod basılır fakat "123" veya "1234556"için CODE2of5I basılamaz.

CODEABAR rakam ve bazı alfanümerik karakterler için kullanılır (0-9, -, $, =, /, A, -, E, T, N, *). Uzunluk sınırlaması da yoktur.

CODE128 alfanümerik karakter basmak için kullanılabilir. Herhangi bir uzunluk sınırı yoktur.

3.MENÜLER

3.1 Dosya
Yeni
Dosya|Yeni komutu yeni bir etiket oluşturur ve onu etkin pencere olarak açar.
Bu pencereyi kapatmadan önce, varsa değişikliklerin hangi adla saklanacağı kullanıcıya sorulur.


Dosya|Aç komutu Dosya Açma dialog kartını açar ve seçtiğiniz K.Etiket dosyasını yükler.
Ayrıca, sabit diskinizde bulunmayan bir dosya adı girerek yeni bir dosya da oluşturabilirsiniz.

Kaydet
Dosya|Kaydet komutu etkin penceredeki etiket bilgilerini diskinize kaydeder.
Eğer etiket dosyasına henüz bir isim verilmediyse Yeni Adla Kaydet dialog kartı açılır ve etikete bir dosya ismi vermeniz sağlanır.

Yeni Adla Kaydet
Dosya|Yeni Adla Kaydet komutu etkin etiket dosyasını yeni bir isimle veya değişik bir dizine kaydetmenizi sağlar.
Bu komut Yeni Adla Kaydet dialog kartını açarak, yeni bir isim,dizin veya sürücü tanımlamanıza imkan verir.
Bu etiket dosyası için açılmış tüm pencereler yeni isimle güncellenir.
Eğer, daha önceden var olan bir dosya ismi seçilirse, o dosya üzerine kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulur.

Son Kaydedilene Dön
Dosya|Son Kaydedilene Dön komutu ile etkin etiket dosyası son kaydedilen hali ile yeniden yüklenir ve
son kayıttan bu yana yapılan değişiklikler yok olur.

Kapat
Dosya|Kapat komutu ile etkin etiket dosyası kapatılır.
Eğer son kaydetme işleminden sonra etiket üzerinde değişiklik yapılmış ise, dosya kapatılmadan önce değişikliklerin kaydedilip kaydedilmeyeceği kullanıcıya sorulur.

Baskı Önizleme
Dosya|Baskı Önizleme komutu özel bir pencere açarak, etiketin yazıcıda nasıl bir düzende çıkacağını gösterir.
Baskı Önizleme penceresi bir veya iki sayfa yanyan olmak üzere yazıcı çıktısının bir örneğini ekrana döker.
Bu pencere üzerindeki kontrol tuşları ile yazıcıdan çıkacak sayfalar incelenebilir ve istenirse çıktı yazıcıya gönderilir.

Yazdır
Dosya|Yazdırkomutu ile etkin olan etiketin yazıcıdan çıktısı alınır.
Dosya|Baskı Önizleme komutu ile yazıcı çıktısının nasıl bir sey olacağı, çıktı almadan görülebilir.
Dosya|Yazıcı Ayarları komutu ise hangi yazıcıya, hangi ebatlarda kağıt üzerine çıktı alınacağını belirlemek için kullanılır.

Yazıcı Ayarları
Dosya|Yazıcı Ayarları komutu, Yazıcı Ayarları dialog kartını açar ve çıktının alınacağı yazıcı ve sayfa boyutları gibi bilgileri belirlemenizi sağlar.

Çıkış
Dosya|Çıkış komutu ile K.Etiket`den çıkabilirsiniz.
Eğer üzerinde çalıştığınız dosyalar kaydedilmediyse, çıkmadan önce dosyaların kaydedilip kaydedilmeyeceğini size soracaktır.

3.2 Düzen
Geri Al
Düzen|Geri Al komutu yapılan son işlemi iptal etmekte kullanılır.
Bu işlemle silinen bir nesne yeniden eski yerine konabilir veya son eklenen nesne iptal edilir veya nesne üzerinde yapılan son değişiklikler iptal edilebilinir.

Kes
Düzen|Kes komutu ile seçili bulunan bir nesne etiketten çıkarılır ve Panoya konur.
Daha sonra Düzen|Yapıştır komutu ile başka bir etikete nesne aktarılınabilir.
Kesilen nesne Panoda kalır ve birden fazla değişik veya aynı etikete bir kopyası konabilir.

Kopyala
Düzen|Kopyala komutu ile seçili bulunan bir nesne Panoya kopyalanır.
Bu nesneyi başka bir etikete yapıştırmak için, Düzen|Yapıştır komutunu kullanınız.

Yapıştır
Düzen|Yapıştır komutu ile Panoda bulunan bir nesne etikete aktarılır.

Yapıştır(Özel)
Düzen|Yapıştır(Özel) komutu ile Panoda bulunan bir nesne etiket üzerine açılan dialog kartında belirlenen formatlardan biri şeklinde yapıştırılır. Bu şekilde yapıştırılan nesnelerden bazıları daha sonra tekrar aktif hale getirilip düzenleme işlemi yapılamaz. Bu nesneyi orijinal formatında yapıştırmak için, Düzen|Yapıştır komutunu kullanınız.

Yapıştır(Bağlantı)
Düzen|Yapıştır(Bağlantı) komutu ile Panoda bulunan bir nesne etiket üzerine açılan dialog kartında belirlenen bağlantı kurularak yapıştırılır. Bu şekilde yapıştırılan nesnelerden bazıları daha sonra başka sistemlerde görmek mümkün olmayabilir. Bu nesneyi orijinal formatında yapıştırmak için, Düzen|Yapıştır komutunu kullanınız.

Sil
Düzen|Sil komutu ile, etkin etiket üzerinde seçili bulunan nesne silinir.Bu silme işlemi Panoya nesneyi kopyalamaz. Düzen|Geri Al komutu ile bu işlem iptal edilebilir.

Tümünü Sil
Düzen|Tümünü sil komutu ile etkin etiket üzerinde bulunan bütün nesneler silinir.

Ön Plana

Düzen|Ön Plana komutu ile seçili bulunan bir nesne, diğer nesnelerin en üstünde görünecek şekilde ön plana alınır. Bu yöntemle istediğiniz şekilde nesneleri sıralayabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken birnokta, sadece Çizim aracı ile oluşturulan nesnelerin bu işlemle sıralanabileceğidir. Diğer programlardan gelen nesneler yeniden Kes/Yapıştır mantığı ile sıralanabilinirler.

Arka Plana
Düzen|Arka Plana komutu ile seçili bulunan bir nesne, diğer nesnelerin en altında görünecek şekilde arka plana alınır. Bu yöntemle istediğiniz şekilde nesneleri sıralayabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta, sadece Çizim aracı ile oluşturulan nesnelerin bu işlemle sıralanabileceğidir. Diğer programlardan gelen nesneler yeniden Kes/Yapıştır mantığı ile sıralanabilinirler. Ayrıca, Ön Plana komutu da bu işlemin tersini gerçekle?tirir.

Nesne
Düzen|Nesne komutu ile sisteminizde OLE destekli programlardan K.Etiket`e nesne ekleyebilirsiniz.

Bağlantılar
Düzen|Bağlantılar komutu ile sisteminizde OLE destekli programlarla K.Etiket'e bağlantı kurarak eklediğiniz nesneleri görebilirsiniz.(..Seçili nesne..) Düzen|(..Seçili nesne..) komutu aslında seçili bulunan nesneye bağlı olarak değişir. Bu komut altında genelde ikinci bir menü bulunur ve bu menüyü kullanarak seçili nesne üzerinde işlem yapabilirsiniz.

Nesneleri Göster
Düzen|Nesneleri Göster komutu ile dışarıdan eklediğiniz veya çizim aracı ile oluşturduğunuz nesneler ve sınırları gösterilir. Bu komutu bir daha seçerseniz nesne sınırları kaybolur.

3.3 Araçlar

Çizim
Araçlar|Çizim komutu ile aktif aracı, yeni bir nesne oluşturmada kullanacağınız çizim aracına dönüştürebilirsiniz. Fareyi etiket üzerinde dolaştırırken karşınıza (+) şeklinde bir imleç çıkar. Yeni bir nesne oluşturmak için, nesnenin etiket üzerinde kaplayacağı alanın sol-üst köşesinden Farenin sol tuşu basılı şekilde, başlayarak, sağ-alt köşesine kadar Fare hareket ettirilir ve Farenin sol tuşu serbest bırakılır. Karşınıza çıkacak kartta nesne tipi ve özellikleri seçilerek Tamam tuşu ile yeni nesne eklenir. Statik nesneler herhangi bir kaynaktan okunmayacak het etikette aynı olacak nesnelerdir. Sadece Sayaç nesnesi bir istisna oluştur ve her nekadar statik nesne sınıfına girse de her etiket üzerine başlangıç değerinden başlayarak, arttırma değeri kadar katlanarak büyüyen bir sayı basılır. Daha detaylı bilgi için, Nesne tiplerine bakınız.

Seçme
Araçlar|Seçim komutu aktif aracı, seçme aracına dönüştürür. Etiket üzerinde Fareyi hareket ettirdiğiniz zaman ok  imleci çıkar ve bununla herhangi bir nesneyi seçebilir veya sürükle-bırak mantığı ile açık bulunan diğer etiket dosyalarına nesne aktarabilirsiniz.

3.4 Ayarlar

Sayfa Düzeni
Ayarlar|Sayfa Düzeni komutu ile etkin etiket dosyası için geçerli olacak sayfa ayarları yapılır. Açılan dialog kartında, sayfada bulunacak etiket sıra ve kolon sayısı, sayfa kenarlarında bırakılacak boşluklar ve etiket içinde ayrıca bırakılacak boşluk miktarları milimetre cinsinden girilir. Bu ölçüler doğrultusunda K.Etiket bir etiketin sayfa üzerinde kaplayacağı gerçek boyutları hesaplar ve o büyüklükte bir etiketi ekranda gösterir. Bu sayede girilen değerler doğrultusunda ne büyüklükte bir etiketin basılacağı size gösterilir.

Kaynak Dosya
Ayarlar|Kaynak Dosya komutu ile etkin etiket dosyası için geçerli olacak kaynak dosya bilgileri girilir. Açılan dialog kartında kaynak dosya adı girilir veya Gözat tuşu ile bulunup yüklenir. Alan ayırıcı karakter ile dosyada başta ve sonra gözardı edilecek satır sayıları girildikten sonra varsa, etiket basımında kullanılacak Adet alanı girilir. Bu bilgiler ışığında K.Etiket dosyayı inceleyerek yeni bir geçici dosya oluşturur. Kaynak dosya değişmediği sürece bu dosya etiket basımında kullanılır.

Seçenekler
Ayarlar|Seçenekler komutu ile etkin etiket dosyası için geçerli olacak bazı seçenekler belirlenebilir. Örneğin, etiket penceresinde etiketin gösterilmesi, veya santimetre biriminde arka planda noktalar konulması, bu noktaların rengi, nesnelerin yerlerini ekranda değiştirirken Shift tuşuna basıldığı zaman kullanılacak zıplama miktarları vb..
 

3.5 Yakınlaştır

Yakınlaştır menüsü, etkin penceredeki etiketin detaylarını daha rahat görmek için kullanılacak büyütme/küçültme işlemi için kullanılır.
 
200% Etiketi 200 % büyülterek gösterir
100% Etiketi gerçek boyutlarında gösterir.
50% Etiketi 50 % küçülterek gösterir.
25% Etiketi 25 % küçülterek gösterir.

3.6 Pencere

Basamakla
Pencere|Basamakla komutu ile açık bulunan pencereler üst sol köşeden başlayarak sağ alt köşeye doğru bir biri üstüne binecek şekilde yerleştirilirler. Bu sayede her pencerenin isminin bulunduğu üst kısmı görünür pozisyonda pencereler dizilmiş olur.

Döşe
Pencere|Döşe komutu ile açık pencerelerin hepsi yan yana gelecek şekilde döşenir.

Simgeleri Yerleştir
Pencere|Simgeleri Yerleştir komutu ile simge haline getirilmiş pencereler sıralanır. Bu simgelerin üzerine çift tıklayarak pencereleri açabilirsiniz.

Hepsini Kapat
Pencere|Tümünü Kapat komutu ile programda açık bulunan bütün etiket dosyaları ve onların pencereleri kapatılır.

Ekle
Pencere|Ekle komutu ile aktif durumdaki etiket dosyası için ikinci bir pencere daha açılabilir. İki tür pencere açmak mümkündür. Birincisi etiket düzenleme penceresi, diğeri nesneler listesi penceresi. Nesneler listesi penceresinde nesne türü, bulunduğu yer koordinatları ve tipi gibi bilgiler bulunur.

3.7 Yardım
Yardım menüsü, K.Etiket hakkında daha fazla bilgi almak ve on-line yardım sistemine girmek için kullanılır.
 
İçindekiler Yardım başlıklarına giriş kısmıdır.
Anahtar Programı sonsuz kullanıma açar.
Program Hakkında Copyright kartını açar.

4. İPUÇLARI
Aşağıda, K.Etiket'in daha kolay ve doğru olarak kullanımı için bazı hususlar açıklanmıştır:

K. Etiket basımında barkod kullanırken, kullandığınız barkod türünün basmak istediğiniz değeri destekleyeceğinden emin olunuz. Örneğin, 12345 gibi bir değeri UPC barkod türünde basmaya çalışmayınız.! Çünkü UPC ile basılacak değerin 11 rakam olması gerekir (Örneğin; 12345678901 gibi).  Benzer şekilde EAN13, 12 veya 13 rakam basabilir. Daha detaylı bilgi Barkod Ekleme kısmında bulunabilir.

K.Etiket Barkod basarken, barkodun etiket üzerindeki boyutlarını küçük tutarsanız, yazıcınızın çözünürlüğüne (resolution) bağlı olarak barkod çubukları basılamayabilir. Eğer, etiket üzerinde barkod çıkmıyorsa barkod nesnesinin boyutlarını büyütmeyi deneyiniz. Eğer, barkod okuyucunuz barkod çubuklarını algılayamıyorsa, boyutları büyütmek sorununuzu çözebilir. Aynı sorun ekranda da olabilir. Ekranınızın çözünürlüğüne bağlı olarak, eğer tanımladığınız barkod görünmüyürsa büyük olasılıkla, yanlış barkod türü kullanıyorsunuz veya o ekran çözünürlüğünde girilen değer gösterilemez. Fakat aynı alana yazıcıda barkod basılabilir. Genelde yazıcı çözünürlükleri, ekran çözünürlüklerinden yüksek olduğundan bu bir çok durumda mümkündür.

K.Etiket basımında kullanılacak kaynak dosyayı, herhangi bir text editörü ile kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Burada dikkat edilecek husus her satırdaki alan sayısının aynı olması ve aynı alan seperatörünün kullanılmasıdır. Ayrıca alan seperatörü olarak kullandığınız bir karakteri alan içinde kullanmayınız. Örneğin: kod,cins,tip,fiyat yazılı bir dosya hazırlayalım:
..........
89605678901,Beyaz Tshirt,XXL,10.95
86901234567,Siyah Tshirt,9,95
...

Birinci satır doğrudur. Ama ikinci satır yanlıştır. Tip hanesi yoktur. (XXL) ve fiyat yazılırken alan seperatörü olan " , " kullanılmıştır (9,95).

K.Etikete Okunacak kaynak dosyadaki her satır (her kayıt), maximum 1024 karakter uzunluğu aşmamalıdır. Buna ek olarak, her satırdaki herhangi bir alan, maximum 200 karakteri de geçmemelidir.

K.Etiket Kaynak dosyadan okunan kayıtlardaki alanlarda bulunan boş alan (space) karakterleri sağdan sola silinerek alan kullanılır. Örneğin, okunan alan "AS 123-12-567 " ise, bu alan filtre edilerek "AS 123-12-567" şekline dönüştürülür ve işlemlerde kullanılır.

K.Etiket Bir etiket dosyası, Dosya Yöneticisi programından Sürükle/Bırak mantığı ile açılabilir. Yani, seçtiğiniz bir K.Etiket dosyasını (.wlb ) Fare ile sürükleyip, K.Etiket`in ana penceresine bırakarak açılmasını sağlayabilirsiniz.

K.Etiket OLE destekli programların dosyalarını da Sürükle/Bırak mantığı ile etiket üzerine nesne olarak ekleyebilirsiniz. Örneğin, etikete üzerine eklemek istediğiniz bir BMP(resim) dosyasını Dosya Yöneticisi programından sürükleyerek açık etiket üzerine bırakabilirsiniz.

K Etikete, diğer dosyalardan bağlantı olarak yapıştırdığınız nesneler varsa, etiket dosyasının başka sisteme taşınması durumunda, bağlantılı dosyada aynı şekilde taşınmalıdır. Veya nesneyi Metafile`a çevirdikten sonra dosyayı kaydedin.

 K.Etiket CODE128 basımında 2 değişik başlangıç sırası bulunmaktadır.Default olarak birinci sıra gelir eğer barkod tarayıcınız bunu okuyamıyorsa ikinci sırayı kullanmak için Windows dizini içindeki WIN.INI dosyasının en sonuna aşağıdaki iki satırı ekleyiniz:

[ISHBCODE.DLL]

CODE128=2
 
 

5. SORU VE CEVAPLAR
 
SORULAR
CEVAPLAR
Ekranda barkod çıkmıyor. Neden? İki neden olabilir :. 
Yanlış seçilen barkod türü ve düşük ekran çözünürlüğü. Her bir barkod türünün ne tür karakterleri desteklediğini iyi öğrenin. Eğer doğru barkod türü seçtiğinizden eminseniz, etiket yazıcıda büyük olasılıkla doğru çıkacaktır.
Baskı Önizleme veya yazıcı çıktısında bir şey görünmüyor. Neden? Etikette herhangi bir nesne olmayabilir veya kaynak dosya tanımlanmamıştır.
Örneğin, sabit nesnelerden oluşan bir etiketten50 adet bastırmak istiyorum.
Kaynak dosya hazırlamak durumunda mıyım?
Evet, fakat kısa bir dosya!.
İçinde sadece 50 yazan bir dosya yaratın. Kaynak dialog kartını açtığınızda, Adet alanı: seçeneğini işaretleyip haneye "1" yazın.
Yazıcıda barkodlar çıkmıyor. Neden? Kaynak dosyadan okunarak yazılacak barkod tanımlanmış olması durumunda, kaynak dosyada ilgili alandaki karakter sayısı seçilen barkod türüne göre fazla olabilir. Barkodun etiket üzerinde kapladığı alanı büyütün. İkinci bir neden, yazıcınızın mürekkebi bitmiş olabilir (Tecrübe ile sabittir ).
Birden fazla nesne seçemiyorum, neden? K.Etiketde ancak tek nesne seçebilirsiniz.
Nokta vuruşlu yazıcı ile  35X77  veya  35X97 etiket üzerine veya diğer bir hazır etiket kağıdı üzerine etiket basarken ne yapmam gerekiyor? A4 veya diğer standart kağıt boyutlarına uymayan sayfalara etiket basmak için, yazıcınızın kullanıcı tanımlı sayfa boyutlandırması yaptırabilmesi gerekmektedir. IBMProprinter uyumlu yazıcılar için bu ayar Program Yöneticisi altındaki Ana Grup altında bulunan Yazdırma Yöneticisi kullanılarak yapılabilir. Yazdırma Yöneticisine girdikten sonra Seçenekler menüsünden Yazıcı Ayarları komutumu seçin. IBM Proprinter seçildikten sonra Ayarlar tuşu ile karşınıza çıkacak kartta gerekli ayarları yapabilirsiniz. Kağıt Boyutları seçeneklerinden Kullanıcı Tanımlı Büyüklük seçeneğini seçin. Karşınıza çıkacak kartta Birim olarak 0.1 mm seçtikten sonra, etiketlerin bulunduğu kağıtın boyutlarını milimetre cinsinden ölçtükten sonra bu değerleri 10 ile çarparak Genişlik ve Uzunluk hanelerine yazın (230 mm için 2300, 155 mm için 1550 gibi..). K.Etiket'de, Dosya Yazıcı Ayarları komutu ile IBM Proprinter yazıcısını seçip, Sayfa boyutunu da Kullanıcı Tanımlı Büyüklük olarak seçin.  K.Etiket otomatik olarak yazıcınızın bu boyutlarda bir kağıt üzerine basabileceği alanı, yazıcı sürücüsünden öğrenir ve bu değerleri Sayfa Düzeni kartında Genişlik ve Yükseklik olarak belirler ve etiketi yeniden yeni sayfa düzenine uygun olarak boyutlandırır  (bu değerler sizin tanımladığınız değerler olmayabilir).  Burada dikkat edilmesi gereken bir husus, kağıt uzunluğunun tam doğru olarak ölçülmesidir. Bu olmadığı taktirde, her yeni sayfada yanlış ölçülen miktar kadar bir fazlalık etiketin gitgide yanlış yerlere basılmasına sebep olacaktır. Kağıt genişliği hataları, Sayfa Düzeni kartında bulunan Sayfa kenarları bölümündeki Sağ-C değeri üzerinde değişikliklerle giderilebilinir.
K.Etiket kayıt girişinde, listede ve etiket çıktısında Türkçe karakter görünmüyor.(Ö, İ, Ç, Ğ, Ü gibi.) Problem Windows'unuzun Türkçe desteğinin olmayışı veya bozulmuş oluşudur.Eğer Türkçe desteği yoksa aşağıdaki şekilde, config.sys ve autoexec.bat dosyalarınızı değiştirin ve Windows'un kurulumu ile ilgili verilmiş işlemleri uygulayın.

K.Etiket'de girilmiş olan kayıtlarınızı listede Türkçe problemli olarak görüyorsanız, programda Ekler`de Ayarlar bölümündeki Liste fontları içerisinde Türkçe karakter bulunan True Type bir font seçmeniz gerekiyor.Örneğin Arial, Times New Roman gibi.Etiket basımında Türkçe karakter basamıyorsanız programda çıktı formatında font seçeneğinde yine içerisinde Türkçe karakter bulunan True Type bir font seçmeniz gerekiyor.

8. ÖRNEK ÇALIŞMALAR :
Örneğin, bir kitabevinde bulunan kitapları ele alalım. Eğer, kitaplar herhangi bir ticari programda stoklanmış ise oradan text dosya olarak export yapacağınız dosyayı veya kendinizin hazırlayacağı bir dosyayı kullanabilirsiniz.Örneğin, Netsis ticari paket programında, Rapor modülünde, Stok raporları bölümünde, Stok Sabit Listesi menüsünden aşağıdaki dosyaya benzer dosya elde edebilirsiniz.

--- örnek kaynak dosyası; dosya adı: kitapevi.txt ---

STOK KODU ,STOK ISMI ,SATIS FIAT,

---------- -------------------- -----------

KI01 25 ,NETWORK SİSTEMLERİ , 154000.-,

KI02 25 ,PARADOX FOR WINDOWS , 320000.-,

KI03 25 ,PC DONANIMI , 480000.-,

KI10 25 ,CORELDRAW , 730000.-,

KI11 25 ,RESİMLİ AUTO CAD KLA, 400000.-,

KI19 25 ,MS-DOS 6.22 , 350000.-,

KI20 25 ,WINDOWS İÇİN WORD , 530000.-,

KI21 25 ,BORLAND C++ , 650000.-,

...

--- kaynak dosya sonu ---

Buna benzer kaynak dosyaları herhangi bir DOS editörü ile kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Bu işlemden sonra K.Etiket programına giriniz. Dosya/Aç menüsünden, kitabevi.wlb dosyasını açarak yükleyiniz. Ayarlar/Kaynak dosya komutu ile kitabevi.txtdosyasını kaynak olarak tanımlayıp, Gözardı et kısmında Basta hanesine 2 giriniz. Alan ayırıcı hanesini işaretleyip,
"," karakterini alan ayırıcı olarak giriniz.  Tamam tuşu ile dosya işlenecektir.  Ayarlar/Sayfa düzeni komutu ile etiketlerin sayfa üzerindeki düzenlemesi yapılır.
 

Örnekte girilen değerler, Lazer Postscript yazıcıda A4 boyutlu bir sayfaya etiket basmak için tanımlanmıştır.  Bu değerleri kendi yazıcınız için yeniden düzenleyebilirsiniz. Daha detaylı bilgi çin bu kılavuzu okuyunuz. Yazıcı olarak Lazer yazıcı ve A4 seçildikten sonra, isterseniz Baskı Önizleme yapabilir veya direkt yazıcı çıktısı alabilirsiniz.

Benzer şekilde başka örnek dosyalar da bulunmaktadır. Bu dosyaları inceleyerek ve etiket dosyalarını da K.Etiket`e yükleyerek daha, pratik çalışma yapabilirsiniz. 
| Ana sayfa |        | Hakkımızda|        | Copyright |         | Bize yazın |
   
Copyright © 2004 by KSistem Yazılım Ltd.
Ticari uygulamalar,POS ve barkod uygulamaları,Üretim ve e-ticaret uygulamaları, Özel çözümler ve web uygulamları